CON­CEN­TRA­TIE­PIL?

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

waar­door je je be­ter kan con­cen­tre­ren. Een mid­del in de vorm van een cap­su­le stu­den­ten die last heb­ben van Het lijkt dé oplos­sing voor de ve­le van Amsterdam haal­de ze con­cen­tra­tie­pro­ble­men, maar de Uni­ver­si­teit me­tro­nieuws.nl.

Lees het via de­ze week uit hun au­to­ma­ten. Waar­om?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.