‘PO­SI­TIEF EF­FECT’

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Ame­ri­kaan­se des­kun­di­gen den­ken dat de­ze stunt van Ni­ke het be­drijf op lan­ge ter­mijn goed gaat doen. Er zijn men­sen die het merk niet meer ko­pen maar dat lij­ken tot nu toe niet de men­sen te zijn die tot de trou­we scha­re be­ho­ren. Het zijn toch voor­al jon­ge­ren, de mil­len­ni­als, die Ni­ke we­ten te vin­den. En laat de cam­pag­ne nou net in die groep in goe­de aar­de val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.