Gro­ning­se stu­den­ten zijn ka­mer­te­kort beu

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Tien­tal­len stu­den­ten heb­ben gis­te­ren een deel van het Aca­de­mie­ge­bouw van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen be­zet. De stu­den­ten voe­ren ac­tie voor be­te­re huis­ves­ting. De ac­tie be­gon op de Os­sen­markt, maar daar­na lie­pen de stu­den­ten naar het Aca­de­mie­ge­bouw. Op pam­flet­ten wordt ge­spro­ken van een zo­ge­noem­de ‘sleep-in’. Het is nog on­dui­de­lijk hoe­lang de stu­den­ten in het Aca­de­mie­ge­bouw blij­ven. Ze zeg­gen pas weg te gaan als aan vier ei­sen wordt vol­daan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.