Kies jij de goe­de fo­to?

Me­tro­nieuws.nl/win­ac­ties

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

De Hua­wei P20 Pro werd de­ze zo­mer uit­ge­roe­pen tot bes­te smartpho­ne van het jaar. Dat wordt in Me­tro ge­vierd met een fo­to­quiz waar­mee jij een P20 Pro kunt win­nen. Zes fo­to­gra­fie-in­flu­en­cers van Hua­wei stuur­den fo­to’s in. Kun jij ra­den wel­ke zijn ge­maakt met de bes­te smartpho­ne van het jaar? Ga naar en vul de quiz in. Heb je al­le vra­gen goed en de snel­ste tijd? Dan win jij de Hua­wei P20 Pro.

BMX-er: wel­ke fo­to is van Hua­wei-in­flu­en­cer Jann (in­sta: sen­ns_less) en wel­ke niet? Ken­merk hier­bij van de P20: hij legt be­we­gen­de ob­jec­ten van­af het mo­ment dat ze in beeld ver­schij­nen vast. Ge­volg: haar­scherp.

Sta­ti­on: wel­ke fo­to is van in­flu­en­cer Ste­ven Ng (in­sta: nlste­ven) en wel­ke niet? Ken­merk hier­bij van de P20: van al­le smartphon­eca­me­ra’s heeft de P20 Pro het hoogst aan­tal pixels.

Ur­ban: wel­ke fo­to is van in­flu­en­cer Paul van Wijn­gaar­den (in­sta: ur­ban­li­nes) en wel­ke niet? Ken­merk hier­bij van de P20: door de kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie wordt de om­ge­ving her­kend.

Markt­hal: wel­ke fo­to is van in­flu­en­cer Ke­vin Plai­sier (in­sta: ke­vin­plai­sier84) en wel­ke niet? Ken­merk hier­bij van de P20: door kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie (AI) wor­den ob­jec­ten her­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.