An­dré Ha­zes zingt du­et met ‘va­der’

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Tij­dens de nieu­we edi­tie van de con­cert­reeks Hol­land Zingt Ha­zes in maart 2019 gaat de jon­ge An­dré Ha­zes in du­et met het ho­lo­gram van zijn va­der. De ont­wik­ke­ling van het ho­lo­gram is al zo ver dat An­dré wel­licht zijn va­der kan om­ar­men, maak­ten de or­ga­ni­sa­to­ren van het con­cert be­kend. In 2019 is het pre­cies vijf­tien jaar ge­le­den dat An­dré Ha­zes op 53-ja­ri­ge leef­tijd aan de ge­vol­gen van een hart­aan­val over­leed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.