MCCARTNEY SLOEG AAN­BOD KA­NYE AF

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Ka­nye West heeft aan­ge­bo­den om het pas ver­sche­nen al­bum Egypt Sta­ti­on van Paul McCartney te pro­du­ce­ren. Het aan­bod ver­ras­te de ex-Be­at­le, maar hij sloeg het af om­dat hij al in gro­te lij­nen wist hoe zijn nieuw­ste plaat moest gaan klin­ken. Dat heeft de 76-ja­ri­ge sin­ger-song­wri­ter ver­teld in een in­ter­view met GQ. Wel­ke plan­nen West pre­cies had, weet McCartney niet. ,,We heb­ben er nooit meer over ge­praat’’, liet hij des­ge­vraagd we­ten. De twee na­men eer­der sa­men het num­mer FourFi­ve Se­conds op met Ri­han­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.