Se­rious Re­quest keert (toch) te­rug

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De 3FM-ac­tie Se­rious Re­quest keert in de­cem­ber te­rug voor een vijf­tien­de edi­tie. Dat heeft een woord­voer­der van NPO gis­te­ren mee­ge­deeld. De de­tails van de ko­men­de ac­tie vol­gen la­ter de­ze maand.

Eer­der dit jaar maak­te zen­der 3FM nog be­kend zich te ‘be­ra­den’ op de toe­komst van het Gla­zen Huis waar in de week voor kerst drie dj’s wor­den op­ge­slo­ten om geld in te za­me­len voor het Ro­de Kruis. In te­gen­stel­ling tot voor­gaan­de ja­ren werd ook de lo­ca­tie van het huis niet ruim van te­vo­ren be­kend­ge­maakt. Er wa­ren zelfs ge­ruch­ten dat

3FM he­le­maal niet ver­der zou wil­len met de ac­tie. Maar dat is ze­ker niet het ge­val, laat de NPO stel­lig we­ten. Of dit ook be­te­kent dat het Gla­zen Huis blijft be­staan, is nog on­be­kend.

Vo­rig jaar ver­ble­ven dj’s Do­mien Ver­schuuren, San­der Hoog­en­doorn en An­ge­li­que Hout­veen in het huis in Apel­doorn. De eind­stand kwam toen op kerst­avond uit op ruim

5 mil­joen eu­ro. De op­brengst laat de laat­ste ja­ren een da­len­de lijn zien.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.