Po­li­tie vindt 437 ki­lo co­ca­ï­ne in bus­je op A2

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De po­li­tie heeft in Am­ster­dam een der­tig­ja­ri­ge Bre­danaar aan­ge­hou­den die in een ver­bor­gen ruim­te van zijn be­stel­bus 473 ki­lo co­ca­ï­ne ver­voer­de. De straat­waar­de van de drugs be­draagt zo’n 19 mil­joen eu­ro. De co­ke werd ont­dekt bij een ver­keers­con­tro­le op de A2. De agen­ten kre­gen het ver­moe­den dat de laad­ruim­te van de bus bin­nen klei­ner was op ba­sis van de leng­te van het voer­tuig. Daar­na ont­dek­ten zij ach­ter een dub­be­le wand 473 co­ke­pak­ke­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.