‘VER­WACHT NIET TE VEEL VAN OM­GE­VING’

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Wat vol­gens Nathan Rutjes ook een be­lang­rijk on­der­deel is van po­si­tief zijn, is het bij­stel­len van je ver­wach­tings­pa­troon. „Ik ver­wacht veel van mij­zelf, maar niet van mijn om­ge­ving. Wan­neer je je ver­wach­tings­pa­troon van je om­ge­ving ver­laagd, word je nooit te­leur­ge­steld. Waar­de­ring krij­gen is na­tuur­lijk ont­zet­tend leuk, maar als ik het ga ver­wach­ten en ik krijg het niet dan ben ik niet blij. Dat moet je je­zelf niet aan­doen. Som­mi­ge din­gen zijn nu een­maal niet van­zelf­spre­kend, dus ik ga er nooit van­uit dat ik iets krijg.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.