Ar­chi­tects

Metro Holland (Rotterdam) - - MUSIC CITY -

Als je door een ge­re­nom­meerd Brits mu­ziek­tijd­schrift wordt uit­ge­roe­pen tot de bes­te li­ve-act van het land, dan wil dat wat zeg­gen. Het me­tal­co­rek­win­tet Ar­chi­tects komt die eer toe en of dat ook echt zo is, laat het vijf­tal be­gin 2019 ho­ren in Am­ster­dam. Sinds de dood van lead­gi­ta­rist Tom Se­ar­le twee jaar ge­le­den is er geen nieuw werk van Ar­chi­tects ver­sche­nen, al heeft de band on­der­tus­sen al drie keer in Ne­der­land op­ge­tre­den met zijn op­vol­ger Josh Middle­ton. Ar­chi­tects komt niet al­leen; de Ame­ri­kaan­se band Bear­tooth en het Au­stra­li­sche Po­la­ris ver­zor­gen het voor­pro­gram­ma.

Waar: AFAS Li­ve, Am­ster­dam

Wan­neer: 12 ja­nu­a­ri 2019

Tic­ket­prijs: € 39,

Start kaart­ver­koop: mor­gen om 10.00 uur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.