Ghost

Metro Holland (Rotterdam) - - MUSIC CITY -

Wie denkt aan Zweed­se mu­ziek, komt al gauw uit bij ABBA, Ace Of Ba­se of Avi­cii, maar de Scan­di­na­vi­ërs zijn ook niet vies van lek­ker ste­vi­ge gi­taar­mu­ziek. Een van de po­pu­lair­ste Zweed­se hea­vy­metal­bands van de af­ge­lo­pen ja­ren is Ghost. De band is con­tro­ver­si­eel om­dat zan­ger To­bi­as For­ge als zom­bie­paus Pa­pa Eme­ri­tus ver­kleed is op het po­di­um en van­we­ge sa­ta­nis­ti­sche the­ma’s in de song­tek­sten. In de VS werd Ghost stel­sel­ma­tig ge­weerd van ra­dio en tv, tot Step­hen Col­bert ze uit­no­dig­de om op te tre­den tij­dens een hal­lo­ween­spe­ci­al van De­ze zo­mer ver­scheen het al­bum

Waar: AFAS Li­ve, Am­ster­dam

Wan­neer: 5 fe­bru­a­ri 2019

Tic­ket­prijs: € 39,

Start kaart­ver­koop: van­daag om 10.00 uur

BRI­AN HAYDEN SAFDIE | CC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.