NU IN DE BIOS

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

La­dy Bird Fight Club

Zet Ci­ne­r­a­ma, van­avond om

19.00 uur maar in je agen­da. Dan is de klas­sie­ker ‘Fight Club’ te zien uit 1999. Het was de door­braak voor Brad Pitt. Niet al­leen toon­de hij door­zet­tings­ver­mo­gen, waar­door hij in­druk­wek­kend af­ge­traind op de set ver­scheen, Pitt ves­tig­de te­recht ook zijn naam als zeer ge­ta­len­teerd ac­teur in de­ze film over voor­al het ple­zier van hard slaan.

Dir­ty Dan­cing

Te­rug op het wit­te doek en te zien in di­ver­se bios­co­pen in de­ze ico­ni­sche hit­film uit 1987 met Par­tick Sway­ze als sen­su­e­le dans­le­raar Jo­h­n­ny. Hij is niet te be­roerd om de nieu­we dans ‘Dir­ty Dan­ce’ aan Fran­ces (Jen­ni­fer Grey) te le­ren. De cli­max valt sa­men met de hits­ong ‘The Ti­me Of Your Li­fe’ waar­in het duo ge­heel nieu­we ge­voe­lens er­vaart. Dit be­min­ne­lij­ke re­gie­de­buut van ac­tri­ce Gre­ta Her­wig speelt zich af in Ca­li­for­nië. De film legt soe­pel en met een groot hart zo­wel de hu­mor als het tra­gi­sche bloot in de tur­bu­len­te re­la­tie tus­sen een moe­der en haar doch­ter. De laat­ste zet zich af te­gen haar ei­gen­zin­ni­ge ou­der. Ze blijkt ech­ter veel meer op haar te lij­ken dan haar lief is. Vrij­dag om 20.00 uur te zien in Ci­ne­ma Isle­mun­da.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.