WINNE OP CLUBTOUR

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Het Rot­ter­dam­se hip­ho­picoon Winne heeft on­langs na ne­gen jaar zijn lang­ver­wach­te twee­de al­bum ‘Op­recht Door Zee’ uit­ge­bracht en is nu aan een tour be­gon­nen door Ne­der­land en Bel­gië. Voor het laatst ging hij in 2013 op tour­nee met rap­for­ma­tie Gre­at Minds. Winne heeft daar­na al­les­be­hal­ve stil­ge­ze­ten. Hij werkt als do­cent aan de Her­man Brood Aca­de­mie, start­te het mu­ziek­la­bel Cou­tu­re33 en le­ver­de bij­dra­ges aan tracks van col­le­gaar­ties­ten als Ron­nie Flex, Jon­na Fra­ser, Cho & Zwart Licht. Daar­naast was Winne de laat­ste ja­ren ge­re­geld li­ve te zien op fes­ti­vals als Be­vrij­dings­fes­ti­val Zuid-Hol­land, Low­lands, Fa­bri­que Mo­zai­que, Oran­je­bit­ter en Mys­tery­land. Vrij­dag­avond treedt hij op in An­na­bel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.