Gel­ül met Emi­le Roe­mer

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Oud-frac­tie­voor­zit­ter van de SP, ver­van­gend bur­ge­mees­ter van Heer­len én Fey­en­oord­sup­por­ter Emi­le Roe­mer pre­sen­teert van­af maan­dag 17 sep­tem­ber maan­de­lijks een li­ve talk­show over Fey­en­oord­sup­por­ters in The­a­ter Wal­hal­la. Tij­dens Talk­show Gel­ül ver­tel­len sup­por­ters over woes­te lief­de, vreug­de, ver­driet en on­voor­waar­de­lij­ke trouw aan Fey­en­oord. Vas­te co­lum­nis­ten, on­der wie Mar­tin van Waar­den­berg en oud-bur­ge­mees­ter van Rot­ter­dam Ivo Op­stel­ten, zor­gen voor de the­a­tra­le om­lijs­ting. De ma­kers van Talk­show Gel­ül me­nen dat er al ge­noeg wordt ge­spro­ken over op­stel­lin­gen, wis­sel­spe­lers en trai­ners. Het is vol­gens hen tijd voor een talk­show over die ene on­mis­ba­re spe­ler die er al­tijd is en al­tijd zal blij­ven. Over de twaalf­de man is er al­tijd iets te lul­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.