OVER­HEID WIL NIET VLEESLOOS LE­VEN

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Maal­tij­den bij de over­heid wor­den niet vleesloos. Het ka­bi­net voelt er niets voor om bij al­le ca­te­ring door de over­heid in prin­ci­pe geen vlees meer aan te bie­den, be­hal­ve als ie­mand spe­ci­fiek om vlees vraagt. Dat gaat te ver, re­a­geert minister Ca­rola Schou­ten (Land­bouw) op de sug­ges­tie van de Par­tij voor de Die­ren. PvdD-lijst­trek­ker Ma­ri­an­ne Thie­me wil dat vlees of vis al­leen nog maar ex­tra kan wor­den be­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.