DUURZAAMHEIDSWINKEL VOOR ENERGIEADVIES

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Ad­vies no­dig op ge­bied van duur­za­me aan­pas­sin­gen voor, in of aan je huis? Dan is de Duurzaamheidswinkel een goe­de eer­ste plek om te be­gin­nen. Eer­der ge­ves­tigd in Don­ner, de Koop­goot en daar­na in Om­moord strijkt de on­af­han­ke­lij­ke ad­vies­win­kel nog de­ze ok­to­ber neer in win­kel­cen­trum Kei­zers­waard in IJs­sel­mon­de

Doel van de­ze duurzaamheidswinkel is om Rot­ter­dam­mers de weg te wij­zen naar een la­ge­re ener­gie­re­ke­ning. Want waar­om ‘sto­ken voor de mus­sen’, ter­wijl je warm­te­ver­lies ge­mak­ke­lijk kunt te­gen­gaan met een paar sim­pe­le aan­pas­sin­gen?

Ad­vi­seurs zit­ten er ver­der klaar om je al­les te ver­tel­len over hoe je je nu moet voor­be­rei­den op een ga­s­lo­ze toe­komst. Aan­we­zig in de show­room: warm­te­pom­pen, zon­ne­pa­ne­len; al­les wat no­dig is om je huis, wan­neer 2050 om de hoek komt kij­ken, aard­gas­vrij te ver­war­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.