MAS­SA­LE STEUN VOOR SULAWESI

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Di­on­ne Stax en Mar­tin Gar­rix open­den gis­te­ren de na­ti­o­na­le ac­tie­dag Ne­der­land helpt Sulawesi in het in­sti­tuut voor Beeld en Ge­luid in Hil­ver­sum. Ver­schil­len­de ra­dio­zen­ders en te­le­vi­sie­pro­gram­ma’s heb­ben de he­le dag aan­dacht be­steed aan de na­tuur­ramp op het In­do­ne­si­sche ei­land om mil­joe­nen eu­ro’s op te ha­len voor nood­hulp via Gi­ro555. Wil je we­ten hoe­veel geld in to­taal is ge­do­neerd? Kijk dan even op me­tro­nieuws.nl of in on­ze app.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.