DOE MAAR SJIEK!

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO -

Fo­to’s van men­sen in de trein­met­goed­ko­pe­hal­ve­li­ters bier of van die Ah to go-wijn van twij­fel­ach­ti­ge kwa­li­teit ken­nen we ge­noeg... Maar cha­mapg­ne­drin­kers ko­men we min­der vaak­te­gen­opon­ze­va­der­land­se spoor­we­gen... Tot we gis­te­ren in­eens de­ze fo­to za­gen. Het­maak­tons­voor­a­lerg be­nieuwd voor wel­ke ge­le­gen­heid @joey­gar­dien een­glaas­je­bub­bels­heeft in­ge­schon­ken in de trein. Dus:ver­tel­op,Joey!Wat had je te vie­ren?!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.