ALL STARS

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Num­mer1-hits­ong in 1997 ‘Toen ik je zag’ (zang An­to­nie Ka­mer­ling, schrij­ver Guus Meeu­wis), werd eind au­gus­tus 2018 op­nieuw num­mer 1 (zang Jim Bak­kum).

Bios­coop­hit in 1997. In 2011 ver­scheen ‘All Stars 2’. Tv-se­rie van 1999 tot 2001. De ma­kers van ‘De Ma­ra­thon’ pre­sen­te­ren hun twee­de ver­film­de mu­si­cal ‘All Stars’. In nieu­we Luxor The­a­ter van­af 12 ok­to­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.