VRIJ­DAG 12 OK­TO­BER

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

FES­TI­VAL

Ar­chi­tec­tu­re Film­fes­ti­val Rot­ter­dam Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. Lan­ta­renVen­ster

RVLT Fes­ti­val

Mul­ti­dis­ci­pli­nair fes­ti­val met mu­ziek, work­shops, kunst en ex­po­si­ties. Worm 18.00 u €8,- Fes­ti­val Co­lorEs Co­lom­bia

Met een men­ge­ling van ver­schil­len­de mu­ziek­stij­len. de Doe­len 20.15 u €19,-

DAN­CE/CLUB

Ok­to­ber­fest

Op ver­warmd ter­ras. An­na­bel 17.00 u

The Flexi­can

All night long. An­na­bel 23.00 u

Trunk

Met King Shi­loh Soundsy­s­tem. BIRD 23.00 u

Lo­ve Yourself

Grand ope­ning. Club Vie 23.00 u

This is Mad­ness

Met The Out­si­de Ag­en­cy. Fac­to­ry 010 23.00 u

Girls Goin’ Wild

Af­ter Sum­mer Fes­ti­val. Maas­si­lo 22.00 u

Ana­lo­gue Ses­si­ons

Li­ve elec­tro­nic mu­sic and per­for­man­ces. Tof­fler 23.00 u

For­mi­da­ble

Ur­ban & la­tin groo­ves. Vil­la Tha­lia 23.00 u

LIVEMUZIEK

Broe­der Di­ele­man

Be­zwe­ren­de ex­pe­ri­men­te­le folk uit Zeeuws-Vlaan­de­ren. Kan­ti­ne Wal­hal­la 20.30 u €13,50

Da­ni­lo Vig­no­la & Gio Di­do­na

's We­relds bes­te elek­tri­sche uke­le­lespe­ler Da­ni­lo Vig­no­la. Diz­zy 21.30 u €5,-

Cu­ca Ro­se­ta Cu­ca Ro­se­ta

Gro­te Por­tu­ge­se ster komt met en­sem­ble en de gloed­nieu­we plaat Luz (‘licht’). de Doe­len 20.15 u €26,-

The Im­pact

De mu­si­ci uit Span­je, Mexi­co, Oos­ten­rijk en Grie­ken­land bo­ren bron­nen aan als fla­men­co, jazz, Ara­bi­sche mu­ziek en zelfs me­tal en rock. Met cha­ris­ma­ti­sche boeg­beeld Isa­bel Ber­me­jo. de Doe­len 20.30 u €10,- t/m €12,-

De Ori­ënt vol­gens Matthias Pint­scher Het Rot­ter­dams Phil­har­mo­nisch Or­kest brengt shi­rim van Matthias Pint­scher in Ne­der­land in pre­mi­è­re, on­der lei­ding van de com­po­nist zelf. de Doe­len 20.15 u €24,- t/m €65,-

THE­A­TER

Pi­az­za Del­la Vi­ta

Over wat er op een plein af­speelt met 36 ac­teurs. The­a­ter Ba­bel Rot­ter­dam 13.00 u €20,-

Spe­len met Sloon

Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. Mooi Weer & Zo 18.00 u €20,-

All Stars de Mu­si­cal

Zie pa­gi­na’s 2 en 3. nieu­we Luxor The­a­ter 20.00 u €30,- t/m €60,-

Clau­dia de Breij - Nu

Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. ou­de Luxor The­a­ter 20.00 u €16,- t/m €32,50

Cir­que du So­leil: TORUK: The First Flight

Zie gro­te fo­to. Rot­ter­dam Ahoy 20.00 u €39,-

Dying To­gether

Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. The­a­ter Rot­ter­dam Schouw­burg 20.15 u €10,t/m €21,-

De vrouw

Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. The­a­ter Rot­ter­dam Schouw­burg 20.30 u €10,t/m €17,-

Een hoop doet le­ven He­den­daag­se en mu­zi­ka­le ver­sie van 'de Ker­sen­tuin' van An­ton Tje­chov. The­a­ter 't Ka­pel­le­tje 20.30 u €12,50

Mi­cha Wert­heim - Voor Al­le Dui­de­lijk­heid (try-out)

Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. The­a­ter Wal­hal­la 21.00 u €15,- Echt Waar?!?

The­a­tra­le bus­tour naar de ba­ker­mat van de Fa­bel­tjes­krant. LP2 13.00 u €12,50

FILM

Ci­ne­ma Cu­li­nair met Estô­ma­go film+di­ner

Film kij­ken en ge­lijk­tij­dig de ge­rech­ten eten uit de film. Dit keer de film Estô­ma­go, dat wordt dus Bra­zi­li­aans eten. We­reld­mu­se­um Rot­ter­dam 19.00 u €69,95

A Star Is Born

La­dy Ga­ga schreef haar ei­gen mu­ziek en speelt een ver­le­gen coun­try­zan­ge­res. KINO 12.25 u

Ban­kier van het ver­zet

De gro­te win­naar bij de uit­rei­king van de Gou­den Kal­ve­ren. Isle­mun­da, po­di­um van IJs­sel­mon­de 20.00 u €5,-

Bra­zil

Adem­be­ne­men­de beel­den van een ver­val­len stad tij­dens Ar­chi­tec­tu­re Film Fes­ti­val Rot­ter­dam. Lan­ta­renVen­ster 21.00 u

DI­VERS

Kunst­hal X IFFR: Mash-up!

Met een voor­pre­mi­è­re, ten­toon­stel­ling, li­ve-act en feest in het Kunst­hal­ca­fé. Kunst­hal Rot­ter­dam 19.00 u €21,50

Kuns­t­rou­te Kra­lin­gen Croos­wijk

Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. Di­ver­se lo­ca­ties 14.00 u

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.