EX­PO­SI­TIES

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

LP2

Fa­bel­tjes­land, een reis door 50 jaar Fa­bel­tjes­krant

Het spek­ta­kel brengt een hom­ma­ge aan het best be­ke­ken Ne­der­land­se kin­der­pro­gram­ma ooit. t/m 04/11/2018

Mu­se­um Boi­j­mans Van Beu­nin­gen

Pu­re Ru­bens

Ru­bens on­ge­ken­de ver­beel­dings­kracht.

t/m 13/01/2019

Boi­j­mans in de oor­log - Kunst in de ver­woes­te stad

Zie pa­gi­na 7. 13/10/2018 t/m 13/01/2019

Kunst­hal

Ac­tie <-> Re­ac­tie. 100 jaar ki­ne­ti­sche kunst

De vol­le reik­wijd­te van ki­ne­ti­sche (be­we­gen­de) kunst, met wer­ken van de meest be­roem­de ki­ne­ti­sche kun­ste­naars, ter we­reld wordt ge­toond. t/m 20/01/2019

Surf Tri­be. Ste­fan Van­fle­te­ren

Een blik in de we­reld­wij­de ge­meen­schap van com­pe­ti­tie­sur­fers, freesur­fers en surf­hip­pies, waar­van de Bel­gi­sche fo­to­graaf deel uit­maakt. 13/10/2018 t/m 13/01/2019

Ma­ri­tiem Mu­se­um

Off­sho­re Ex­pe­rien­ce

Ga mee op een uit­da­gen­de zoek­tocht naar ener­gie op zee. t/m 31/12/2020

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.