Doel­man Padt in 2019 voor po­li­tie­rech­ter

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO -

Ser­gio Padt krijgt 11 ja­nu­a­ri te ho­ren wel­ke straf hij krijgt voor zijn mis­dra­gin­gen eind sep­tem­ber in een trein. De zaak van de doel­man van FC Gro­nin­gen wordt dan in­hou­de­lijk be­han­deld door de po­li­tie­rech­ter. De 28-ja­ri­ge Padt zou zich na de thuis­wed­strijd van zijn club te­gen AZ agres­sief heb­ben ge­dra­gen toen con­duc­teurs hem ’s avonds wil­den be­boe­ten om­dat hij in de trein geen gel­dig ver­voers­be­wijs bij zich had. Padt zou heb­ben uit­ge­haald naar een be­vei­li­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.