Vlieg­tuig ver­traagd door stin­kend fruit

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO -

Pas­sa­giers in In­do­ne­sië heb­ben ge­wei­gerd een vlieg­tuig in te stap­pen van­we­ge de aan­we­zig­heid van een la­ding doe­ri­an. Het fruit, dat po­pu­lair is in Azi­a­ti­sche lan­den, staat be­kend om de stank. Het vlieg­tuig, dat van Beng­ku­lu naar Jak­ar­ta zou vlie­gen, ver­trok daar­om met een uur ver­tra­ging. De pas­sa­giers klaag­den bij het ca­bi­ne­per­so­neel en dreig­den het vlieg­tuig al­leen te be­tre­den wan­neer de doe­ri­an uit het ruim zou wor­den ge­haald. Dat werd uit­ein­de­lijk ge­daan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.