Mu­se

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO -

Mor­gen ver­schijnt het nieu­we al­bum van Mu­se, De in­te­res­se van het Brit­se Trio voor ul­tra­mo­der­ne tech­no­lo­gie was al lan­ger be­kend en die zal zich on­ge­twij­feld ver­ta­len naar een prach­ti­ge li­ve­s­how. Mu­se werkt voor hun aan­ko­men­de tour­nee sa­men met Mi­cro­soft, dat een Mixed Re­a­li­ty Pre-Show Par­ty houdt waar­bij vir­tu­al re­a­li­ty-ga­mes ge­speeld kun­nen ge­ba­seerd op het nieu­we al­bum.

Waar: Gof­fert­park, Nij­me­gen

Wan­neer: 27 ju­ni 2019

Tic­ket­prijs: € 66,08

Start kaart­ver­koop: dins­dag 13 no­vem­ber (voor wie vóór vrij­dag het al­bum be­stelt), vrij­dag 16 no­vem­ber (re­gu­lier), bei­de om 10.00 uur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.