An­de­re kijk op een­zaam­heid

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Het wordt een bij­zon­der stuk op een even bij­zon­de­re plaats. On­der­wa­ter Pro­duc­ties speelt van 7 no­vem­ber tot en met 2 de­cem­ber ‘Lo­ne­ly Ci­ty’ in een in­du­stri­eel pand aan de Zo­mer­hof­s­traat 75. Ac­teur Jeroen Rinks ver­telt.

Waar gaat het over?

We wil­len op een an­de­re ma­nier kij­ken naar een­zaam­heid. Niet ont­ken­nen maar om­ar­men. De voor­stel­ling is dus een ode aan de een­zaam­heid. Het is een beel­den­de en toe­gan­ke­lijk lo­ca­tie­voor­stel­ling met fij­ne mu­ziek en kunst­beel­den waar­in we een al­les­be­pa­len­de dag van vier Rot­ter­dam­mers mee­ma­ken op de koud­ste dag van het jaar.

Een hoog­te­punt?

We spe­len op een te gek­ke in­du­stri­ë­le lo­ca­tie in het cen­trum van Rot­ter­dam. En de eind­scè­ne is spec­ta­cu­lair met tien­tal­len fi­gu­ran­ten.

In wel­ke stem­ming gaan we naar huis?

We wil­len een troos­ten­de voor­stel­ling ma­ken waar­bij het pu­bliek ac­cep­teert dat een­zaam­heid ge­woon bij het le­ven hoort. En waar ook best ge­la­chen mag wor­den. Het is niet al­tijd zo zwaar.

FRED ERNST

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.