erek Otte viert zijn af­scheid

te zijn. Ik ben er “Het was een gro­te eer om stads­dich­ter zijn nieu­we bun­del on­tie­ge­lijk trots op”, zegt Derek Otte. Met “Dat is be­ter dan op ‘Woor­den zijn da­den’ viert hij zijn af­scheid. een hout­vlot de Maas te wor­den in­ge­duwd.”

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

na­groots. Sinds kort heeft het sym­pa­thie­ke eve­ne­ment voor spo­ken word ta­lent een vas­te plek in de klei­ne zaal van de The­a­ter Rot­ter­dam Schouw­burg. “Het is een he­le tof­fe na­mid­dag waar­op je op een per­soon­lij­ke ma­nier an­de­re per­spec­tie­ven leert ken­nen en waar­op ie­der­een lek­ker slow zijn zeg­je kan doen.”

Daar­naast werkt Otte mee aan een ex­po­si­tie van Mu­se­um Rot­ter­dam over het nacht­le­ven die 11 ja­nu­a­ri open­gaat. “Daar­in speelt spo­ken word een be­lang­rij­ke rol en op een he­le vet­te ma­nier. De ope­ning wordt ook heel gaaf, maar meer mag ik er echt nog niet over ver­tel­len.”

KHA­LID AMAKRAN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.