Rock­ope­ra

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Het waar­ge­beur­de ver­haal ‘De ver­ge­ten zoon van Wil­lem van Oran­je’ speelt van­avond van­af 20.15 uur in het Maas­po­di­um. The­a­ter­groep Ta­fel van Vijf brengt de ge­schie­de­nis van on­ze Va­der des Va­der­lands, over hoe hij zijn le­ven in dienst van de vrij­heid stel­de, maar daar­voor zijn zoon moest op­of­fe­ren. Het is een span­nen­de rock­ope­ra over vrij­heid en wreed­heid. We kij­ken tij­dens de Tach­tig­ja­ri­ge Oor­log naar Wil­lem van Oran­je door de ogen van zijn oud­ste zoon Fi­lips Wil­lem. Hij is veer­tien jaar als hij door de Span­jaar­den wordt ont­voerd, ge­van­gen ge­zet en ge­her­sen­spoeld. Prinses Isa­bel­la, de doch­ter van de Spaan­se ko­ning wordt ver­liefd op Fi­lips en hij op haar. Dan biedt de Spaan­se ko­ning hem de po­si­tie van Land­voogd aan. Wat moet hij doen? Zijn va­der ver­ra­den of kie­zen voor de macht?

De Par­ti­za­nen

Zie don­der­dag 8 no­vem­ber. The­a­ter Wal­hal­la 21.00 u €16,-

Een re­qui­em voor een re­qui­em

Zie don­der­dag 8 no­vem­ber. Zo­mer­hof­kwar­tier (ZOHO) 21.00 u €9,-

Lo­ne­ly Ci­ty, The Art of Li­ving

Zie pa­gi­na 3. WIJkcoop010 20.30 u €15,-

FILM

Mar­ti­al Arts Spe­ci­al

Unie­ke ver­to­ning van de mar­ti­al arts klas­sie­ker ‘Blood­sport’ van­we­ge het 30-ja­ri­ge ju­bi­le­um. Isle­mun­da, po­di­um van IJs­sel­mon­de 20.00 u €5,-

DI­VERS

Hor­ror Ex­pe­rien­ce Rot­ter­dam

Voor de éch­te Hal­lo­ween­lief­heb­bers en hor­ror­freaks. Zui­der­park 18.00 u €12,50

Stad­ma­kers­con­gres

De vijf­de edi­tie door AIR The­a­ter Rot­ter­dam Schouw­burg 08.30 u gra­tis

Rot­ter­da­mer Di­a­log #06

Jan­pier Brands in ge­sprek met Die­d­rich Die­de­rich­sen. Worm 20.00 u gra­tis

Maas­kant – the­a­traal interview Re­con­struc­tie van een interview met de Rot­ter­dam­se ar­chi­tect Maas­kant. OT Rot­ter­dam 21.00 u €10,-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.