1 x Be­leef Duis­burg in het Ruhr­ge­bied t.w.v. € 420,-

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Erop­uit in Duis­burg; een ver­ras­send leu­ke, his­to­ri­sche ha­ven­stad waar je heer­lijk kunt shop­pen. Jul­lie ver­blij­ven twee nach­ten op ba­sis van lo­gies met ont­bijt voor vier per­so­nen op een fa­mi­lie­ka­mer in een van de twee Ci­ty-Hos­tels die de stad rijk is. Daar­naast ont­vang je een com­bi­tic­ket voor Sea-li­fe en Le­go­land voor 4 per­so­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.