EVOLUTIE VAN ROCK

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel -

Na Ar­nold Sch­war­ze­n­eg­ger is er geen en­ke­le ac­teur ge­weest die het ac­tie­gen­re zo ge­do­mi­neerd heeft of con­stant zo­veel spier­mas­sa van film naar film bracht als Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Maar voor­dat Johnson de mas­sa had om D-1 foot­ball te spe­len bij de uni­ver­si­teit van Mi­a­mi, de kracht en het uit­hou­dings­ver­mo­gen had om de ring van het WWE wor­ste­len te do­mi­ne­ren, of het ac­teer­ta­lent be­zat om de hoofd­rol te spe­len in gro­te films, was hij een fa­na­tie­ke bo­dy­buil­der die zijn jeugd door­bracht met het la­den van schij­ven, het til­len van ge­wich­ten en zijn li­chaam voor­bij zijn gren­zen dwin­gen.

Op een paar uit­zon­de­rin­gen na heeft hij in zijn film­car­ri­è­re geen dra­ma­ti­sche kracht- of crash­di­ë­ten ge­daan die som­mi­ge ac­teurs moe­ten vol­gen, maar zijn le­vens­lan­ge er­va­ring heeft de 44-ja­ri­ge de ken­nis en het ver­mo­gen ge­ge­ven om met pre­cies die look te ko­men waar zijn rol om vraagt. (De ob­ses­sie gaat nog steeds door, wat ook de re­den is dat Johnson dit jaar zal ver­schij­nen bij het Olympia-week­end – ga naar mro­lym­pia.com voor meer in­fo over dit eve­ne­ment.) Hier blikt M&F te­rug op een paar van de mooi­ste rol­len van ‘The Rock’ en de fy­siek waar­mee hij daar kwam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.