Una ‘Mas’, por fa­vor

Muscle & Fitness - - Hollywood Spieren - DOOR SEAN HYSON

M&F zit op de eer­ste rij met ED­GAR RA­MI­REZ en USHER RAY­MOND – ster­ren van de bio­pic Hands of Sto­ne naar het le­ven van bok­ser Ro­ber­to Du­ran.

Er is be­paald geen schaars­te aan goe­de boks­films ge­ba­seerd op het le­ven van ech­te bok­sers. Van Ra­ging Bull, Cin­de­rel­la Man en The Figh­ter, zou je kun­nen zeg­gen dat we het nu wel ge­zien heb­ben. Maar dan kre­gen we te ho­ren dat er een film ge­maakt ging wor­den over Ro­ber­to Du­ran – met af­stand de meest ver­woes­ten­de knok­ker in de ge­schie­de­nis van het bok­sen. En Ro­bert De Ni­ro speelt zijn trai­ner, Ray Ar­cel? Zijn er al kaart­jes?

M&F: Twee ico­ni­sche bok­sers in één film neer­zet­ten is een ge­wel­di­ge op­ga­ve. Hoe heb je le­ren bok­sen als boksle­gen­des? Ra­mi­rez: Een bio­pic ma­ken is niet het­zelf­de als een fo­to schie­ten; het is meer een schil­de­rij. Dus je be­na­dert je on­der­werp maar je moet ze niet wil­len imi­te­ren, want dat is een an­de­re vorm

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.