SCHOUDERSIN20

SPEED SCHOUDEREN

Muscle & Fitness - - 20 Minuten Spieren -

8–10 8–10 12–15 30 sec. vast­hou­den 60 sec.

60 sec.

60 sec.

N/A

*Buig je heu­pen zo­dat je bo­ven­li­chaam naar vo­ren hangt. **Stel een bank af op 45 gra­den en laat je borst er te­gen rus­ten. Doe front rai­ses. ***Ge­bruik de bank als bij de schui­ne front rai­ses. Strek je ar­men in een hoek van 90 gra­den ter­wijl je de schou­der­bla­den te­gen el­kaar drukt. **** Buig je el­le­boog in een hoek van 90 gra­den, breng je ar­men 90 gra­den om­hoog en laat je on­der­ar­men te­gen een deur­post leu­nen en rek de borst­spie­ren en de schou­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.