Geef je schou­ders op­slag

Muscle & Fitness - - 20 Minuten Spieren - DOOR SEAN HYSON C.S.C.S.

Zorg dat je schou­ders groei­en in min­der tijd dan het kost om een ei te ko­ken.

ALS HET JE DOEL IS om schou­ders te trai­nen, maar je hebt niet al te­veel tijd, dan kun je het druk­werk be­ter la­ten zit­ten. Wan­neer je al re­de­lijk sterk bent, kun je de tijd die het kost om toe te wer­ken naar een paar pit­ti­ge pres­ses be­ter be­ste­den door de schou­ders dicht op de huid te zit­ten met een paar iso­la­tie-oe­fe­nin­gen die de kop­pen la­ten gil­len om ge­na­de en wei­nig ruim­te voor nog iets an­ders.

In plaats van druk­oe­fe­nin­gen te doen moet je je con­cen­tre­ren op rai­ses, die je schou­ders al di­rect be­gin­nen op te pom­pen zon­der al te­veel voor­be­rei­ding. De­ze aan­pak stelt je in staat om je schou­ders thuis te trai­nen met al­leen een bank­je en een paar dumb­bells. Ge­bruik de ‘schou­ders in 20 mi­nu­ten’ me­tho­de, die je helpt om de schou­ders in 20 mi­nu­ten gaar­der te krij­gen dan het kost om een ei te ko­ken. Pro­beer het eens. Zet een ei op, be­gin met de trai­ning en als je klaar bent mik je een sha­ke met snel­le ei­wit­ten ach­ter­over.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.