HOEJEHETMOETDOEN

Muscle & Fitness - - Direct Spieren -

PAKEEN DUMB­BELL in bei­de han­den naast je zij. Curl een dumb­bell verticaal langs je borst, met je de palm van je hand naar je buik toe. Zie het als een ha­mer curl die 90 gra­den hebt ge­draaid. SPAN JE BI­CEPS boven ste­vig aan en laat het ge­wicht dan weer zak­ken. Her­haal de oe­fe­ning voor de an­de­re zij­de. Je mag best een beet­je mo­men­tum ge­brui­ken en in een rit­me ko­men om de oe­fe­ning uit te voe­ren. Het doel is om een waan­zin­ni­ge pomp te krij­gen.

FEITJE:

Bij de mees­te curls komt de bra­chi­a­lis min­der in ac­tie. Door die spier meer aan­dacht te ge­ven, ont­wik­kel je als het wa­re een spier­ci­lin­der tus­sen de bi­ceps en tri­ceps en ziet de arm er aan de voor­kant mas­sie­ver uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.