AFGEBROKENSTUDIE

Muscle & Fitness - - 1 Voedingsmiddel -

In 2010 ver­scheen er bij­voor­beeld, ook in New Eng­land Jour­nal of Me­di­ci­ne, een stu­die naar de ef­fec­ten van tes­tos­ter­on­gels die door de Ame­ri­kaan­se over­heid was be­taald. Die stu­die was voor­tij­dig af­ge­bro­ken om­dat de on­der­zoe­kers had­den ont­dekt dat de toe­die­ning van testosteron de kans op ‘car­di­o­vas­cu­lai­re in­ci­den­ten’ zo­als hart­in­farc­ten en be­roer­tes met een fac­tor vijf ver­groot­te. Ui­ter­aard wa­ren art­sen en we­ten­schap­pers die door de far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie wer­den be­taald het on­eens met de stu­die. De uit­voe­ring liet te wen­sen over.

In de re­cen­te, door Abb­vie be­taal­de stu­die bleek tes­tos­ter­on­the­ra­pie trou­wens vei­lig. “Maar dat zegt niet zo­veel”,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.