OCH­TEND

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel -

Een fat­bur­ner met een hal­ve li­ter wa­ter, een kwar­tier voor de och­tend car­dio. Ge­bruik er een met ca­fe­ï­ne voor de ener­gie, pe­per­ex­trac­ten voor de pit­tig­heid en een hon­ge­ron­der­druk­ker.

VOORDETRAINING

Neem 15-20 mi­nu­ten voor de trai­ning een pre-wor­kouts­ha­ke. Om een op­ge­bla­zen ge­voel te voor­ko­men, moet je de pre-wor­kouts­ha­ke niet met te veel wa­ter men­gen.

TIJDENSDETRAINING

Een sha­ke met ke­ten­ge­bon­den ami­no­zu­ren (BCAA’S), glu­ta­mi­ne en va­li­ne.

NADETRAINING

Drink nog voor je de sport­school ver­laat een sha­ke van wei­pro­te­ï­ne. De maal­tijd na het trai­nen be­staat uit pro­te­ï­ne, vet en kool­hy­dra­ten en moet je eten tus­sen 60 mi­nu­ten en 90 mi­nu­ten na de trai­ning.

VOORHETSLAPEN

Een mix van 25 gram wei­pro­te­ïn­e­iso­laat, 25 gram ca­se­ï­ne pro­te­ï­ne en een vorm van vet­ten (aman­del­bo­ter, na­tuur­lij­ke pin­da­kaas of lijn­zaad­olie). Het vet ver­traagt de ab­sorp­tie van de pro­te­ï­ne.

Kijk voor de ‘dont’s’ wat sup­ple­ment­ge­bruik be­treft op de si­te www.mus­cle-fitness.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.