ROLJESCHENEN

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel -

Je scheen­spier kan ook oor­zaak zijn van knie­klach­ten. Ge­bruik een schuim­rol­ler om de­ze spier los te ma­ken. Neem de push-up po­si­tie aan met een schuim­rol­ler bij de ba­sis van je en­kels. Duw je te­nen naar je li­chaam om druk te zet­ten op de scheen­spier. Druk je sche­nen te­gen de rol­ler en be­weeg ze naar je li­chaam. Cir­ca 45 se­con­den per scheen.

3.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.