DE NIEUW­STE KLAP­PER

Muscle & Fitness - - Op Sherp -

van Mar­vel Stu­dios brengt het ver­haal in beeld van dr. Ste­ven Stran­ge (Be­ne­dict Cum­ber­batch) die ge­dwon­gen is zijn prak­tijk als we­reld­be­roem­de neu­ro­chi­rurg op te ge­ven na een ern­stig ver­keers­on­ge­luk. Stran­ge slaagt er ech­ter in naam en faam te ma­ken als in­ter­na­ti­o­naal to­ve­naar, en dat met een zeer scherp­ge­sne­den sik­je. Ge­bou­wen in wer­vel­stor­men en hal­lu­ci­ne­ren­de ef­fec­ten ge­ven de film een sfeer die doet den­ken aan een mix van In­cep­ti­on en The Ma­trix, waar­in Stran­ge en zijn ma­gi­sche mak­kers het uni­ver­sum door­krui­sen om hulp te bie­den aan ster­ve­lin­gen die het ge­vaar niet in hun up­pie op af­stand we­ten te hou­den. Mis­schien kun je de Mar­vel-klap­per nog in de bios­coop mee pik­ken, als het goed is ver­schijnt hij ook bin­nen­kort op dvd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.