De reik­wijd­te van­jack­re­a­cher

Muscle & Fitness - - Sterrenkracht - DOOR MI­KE HAMMER

PA­TRICK HEUSINGER is de boef die het pad van Jack Re­a­cher kruist, en daar­mee lijkt Pa­trick ein­de­lijk door­ge­bro­ken op het wit­te doek.

PA­TRICK HEUSINGER IS NOG geen ech­te ster, maar dat zou wel eens heel snel kun­nen ver­an­de­ren. “Ik wil­de al­tijd be­roeps­mi­li­tair wor­den, en als kind was een van mijn dro­men po­li­tie­agent wor­den. La­ter zag ik wel wat in een car­ri­è­re als honk­bal­ler”, zegt Heusinger, die op het mo­ment staat door te bre­ken tot Top-gun­ach­ti­ge hoog­te met zijn nieu­we rol als The Hun­ter, de badass boef die Tom Crui­se in de film Jack Re­a­cher: Ne­ver Go Back het le­ven zuur moet ma­ken. De 35-ja­ri­ge ac­teur heeft al iets van suc­ces ge­proefd met wat klei­ne op­tre­dens in te­le­vi­sie­shows als Gos­sip Girl, Roy­al Pains, en Gir­lfriend’s Gui­de to Di­vor­ce.

‘Te­le­vi­sie is goed voor me ge­weest’, geeft hij toe.

Maar Heusinger lijkt nu een echt gro­te vangst te heb­ben ge­daan, want een tijd­je ge­le­den werd hij ge­spot door een cas­ting di­rec­tor van Pa­ra­mount, die hem zag spe­len in het to­neel­stuk Bent, waar­in hij een Jood­se ho­mo­sek­su­e­le ge­van­ge­ne in een con­cen­tra­tie­kamp speelt. Voor die rol moest Heusinger wel even 17 kg ge­wicht weg­wer­ken, en dat was geen spek.

“Nor­maal ge­spro­ken weeg ik zo rond de 90-92 kg, en toen moest ik in­eens naar 75 kg”, zegt hij. “Ik was ei­gen­lijk net klaar met dat to­neel­stuk en was met va­kan­tie, werd al weer wat zwaar­der, en toen ik te­rug kwam kreeg ik be­richt dat ik au­di­tie kon doen voor Jack Re­a­cher. Na­dat ik de baan had ge­kre­gen (van Pa­ra­mount) – en ik woog in­mid­dels al weer zo’n 83 kg – zei­den ze te­gen me dat ze die af­ge­train­de look wel goed von­den. ‘Dat moet je zo hou­den’, kreeg ik te ho­ren. Ik moest niet te zwaar ge­spierd wor­den, mis­schien zelfs nog

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.