EVERYBODYLOVES RAYMOND

Muscle & Fitness - - 40 En Verder - DOOR AND­REW GUTMAN

TITO RAYMOND, 47, laat zich niet stop­pen door een ope­ra­tie voor een nieu­we heup, maar gaat ge­woon vol­uit voor de Crossfit Ga­mes 2017.

POSEDOWN Na­dat hij in 2003 zijn po­seer­slip aan de wil­gen had ge­han­gen, bleef Raymond toch trai­nen en gooi­de er ook nog hal­ve ma­ra­thons te­gen­aan. In 2010 vond hij zijn stijl – Crossfit. “Ik was al­tijd al func­ti­o­neel met ge­wich­ten be­zig”, al­dus Raymond. “Als ze 20 jaar ge­le­den al Crossfit had­den ge­had, dan had ik dat ge­daan in plaats van bo­dy­buil­ding.” Bank­druk­ken hal­ter

Schui­ne dumb­bell press

Schuin­druk­ken Smith ma­chi­ne

Dumb­bell flye

Nau­ti­lus ma­chi­ne neu­tra­le press

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.