TITO RAYMONDS BORSTTRAINING

Ge­bruik Raymonds borst­sche­ma voor een bo­ven­ste bes­te borst. OE­FE­NING SETS REPS

Muscle & Fitness - - 40 En Verder -

OP HET JUIS­TE SPOOR Raymond be­gon met ge­wich­ten te trai­nen op zijn 12e, als on­der­steu­ning voor zijn at­le­tiek­trai­ning. Dat bleek zeer vrucht­baar, want hij won er een stu­die­beurs mee die hem toe­gang gaf tot Spring­field Col­le­ge, waar hij een uit­ste­ken­de foot­bal­ler en at­leet was, en all-star tien­kam­per. Na­dat hij in 1991 af­stu­deer­de, be­gon hij aan bo­dy­buil­ding en won uit­ein­de­lijk drie keer ach­ter el­kaar de NPC Team Uni­ver­se (1999-2001). BRANDSTOF TANKEN Of hij nu ij­zer aan het pom­pen is, ki­lo­me­ters aan het vre­ten of WOD’S buf­felt, Raymond houdt zijn voe­dings­be­leid strak: ei­e­ren, ha­ver­mout, kip, bief­stuk, brui­ne rijst, yam en broc­co­li zijn de hoek­ste­nen. “Ik zie dit niet als een di­eet, het is mijn ma­nier van eten”, zegt hij. HERBOUWEN Na 30 jaar van fy­sie­ke gren­zen ver­leg­gen, was het kraak­been van Raymonds rech­ter­heup ver­sle­ten tot op het punt waar­op het bot te­gen bot was. Af­ge­lo­pen au­gus­tus kreeg hij een vol­le­dig nieu­we heup. “Ik heb er toch maar mooi 47 jaar mee ge­daan”, zegt hij over zijn ou­de heup. Raymond is van plan om aan de Crossfit Ga­mes 2017 mee te doen. 6–10 8–10 6–10 15-20 12–15

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.