PLANKPIKE

HOE JE HET MOET DOEN

Muscle & Fitness - - Direct Spieren -

BE­GIN DOOR EEN PLANK­PO­SI­TIE aan te ne­men, rust daar­bij op je el­le­bo­gen di­rect on­der de schou­ders. Pro­beer een rech­te lijn met de rest van je li­chaam te hou­den; houd je rug steeds zo recht mo­ge­lijk.

SPAN JE ROMP en bil­spie­ren aan en breng je heu­pen zo ver mo­ge­lijk naar bo­ven. Pau­zeer een mo­ment in die po­si­tie en laat je dan weer lang­zaam zak­ken naar de plank­po­si­tie.

VORMCONTROLE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.