Pak je kof­fers

HOE JE HET MOET DOEN

Muscle & Fitness - - Buikenromp - DOOR DIANE VIVES, PERSONAL TRAI­NER EN N.S.C.A. GEDIPLOMEERD.

Ge­bruik de­ze va­ri­ant van de dead­lift om een ster­ke­re en sta­bie­le romp te bou­wen.

DE DEAD­LIFT mag dan een wa­re mas­sa­bou­wer zijn, maar door het ge­wicht te ver­min­de­ren en de last met een arm te til­len – van­daar de kof­fer­beeld­spraak – kun je te­ge­lij­ker­tijd je ze­nuw­stel­sel trai­nen om die zwa­re last te til­len ter­wijl je te­vens je romp ster­ker ac­ti­veert dan bij een stan­daard dead­lift. De uit­da­ging is dan na­tuur­lijk om de draai­krach­ten die op­tre­den tij­dens het sjou­wen zo te di­ri­ge­ren dat de voor­waart­se be­we­ging be­hou­den blijft. De be­lo­ning is een li­chaam dat be­ter in staat is de com­bi­na­tie van kracht en sta­bi­li­teit op te bren­gen die ook bij an­de­re spor­ten van groot voor­deel kan zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.