Fra­nen­fran­co

Muscle & Fitness - - Crossfit - DOOR JOE WUEBBEN

Geef je trai­ning een ste­vi­ge Crossfit-in­jec­tie.

JEKANERVANHOUDEN of niet, maar Crossfit is een ech­te sport. Crossfit­ters wor­den ge­zien als de fitste at­le­ten van de we­reld – en ze ge­brui­ken daar­voor en­ke­le hard­co­re trai­nings­me­tho­den. Al­ler­eerst is daar de be­roem­de hart­slag­ver­snel­len­de trai­ning die als ijk­punt dient, de zo­ge­he­ten ‘Fran’, een WOD waar­bij je een paar 40 kg hal­ter­thrus­ters en kil­ler pull-ups doet voor af­wis­se­len­de sets van 21, 15 en 9 her­ha­lin­gen, af­ge­werkt bin­nen de ‘tijd’.

Het slor­dig af­wer­ken is na­tuur­lijk niet be­vor­der­lijk voor je spier- en kracht­op­bouw, dus we scha­kel­den Ro­bert Ci­re­si Jr. in, een personal trai­ner en Crossfit­ter, om de­ze WOD aan te pas­sen tot een ech­te mas­sa­bou­wer. Het re­sul­taat is een trai­ning die we ‘Fran­co’ noe­men, naar Co­lum­bu, de ou­de trai­nings­maat van Ar­nold, en twee­vou­dig Mr. Oym­pia. Ci­re­si ver­wis­sel­de de thrus­ters voor de squat en ver­ruil­de de pull-ups voor een strik­te bar­bell of dumb­bell front press.

“Ik ad­vi­seer 55-60% van je maxi­ma­le rep te ge­brui­ken voor bei­de oe­fe­nin­gen, wat ge­noeg is om spier­groei te be­werk­stel­lin­gen.” Zwaar­der gaan zou moor­dend en con­tra­pro­duc­tief zijn.

VOORMEER

Crossfit sche­ma’s, zie mus­cle­and­fit­ness. com/crossfit

BIJ DE TIJD

Stel je ti­mer in: Top Crossfit­ters kun­nen Fran bin­nen twee mi­nu­ten doen, maar de ge­mid­del­de fit­ness­gan­ger die er enigs­zins bij in de buurt komt ver­dient een schou­der­klop­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.