Mo­gede­bes­te borst­win­nen

Muscle & Fitness - - Voedingsgevecht - DOOR TOBY AMIDOR, DI­Ë­TIST.

Kal­koen: wit­vlees ver­sus don­ker­vlees.

KALKOENMETHETVELEROPKOKEN helpt om de kal­koen niet droog te ma­ken, maar het vel ver­wij­de­ren voor je aan de borst gaat – of het nu wit­vlees of don­ker­vlees is – ver­min­dert het ver­za­digd vet­ge­hal­te en het aan­tal ca­lo­rie­ën aan­zien­lijk. Wit­vlees zon­der vel (borst­vlees) be­vat min­der ca­lo­rie­ën en min­der vet. Door­dat wit­vlees min­der vet be­vat, kan het een beet­je droog wor­den, waar­door er vaak met sau­zen en ma­ri­na­des wordt ge­werkt om het een beet­je smaak te ge­ven. Dit be­te­kent in het al­ge­meen meer zout en toe­ge­voeg­de sui­ker, dus dat moet je wel in de ga­ten hou­den. Wit­vlees le­vert over het al­ge­meen ook meer van de ener­giesti­mu­le­ren­de B-vi­ta­mi­nes. Dat be­te­kent ech­ter niet dat je don­ker­vlees links moet la­ten lig­gen. Don­ker­vlees om­vat ook de vleu­gels, po­ten en dij­en. De­zelf­de hoe­veel­heid vlees be­vat zo’n 20 ca­lo­rie­ën meer en een ex­tra gram ver­za­digd vet. Maar het le­vert ook drie gram ei­wit ex­tra en ho­ge­re ge­hal­tes aan mi­ne­ra­len zo­als zink, se­le­ni­um en ij­zer, in ver­ge­lij­king met de wit­te de­len. In ruil voor een hand­vol ex­tra ca­lo­rie­ën en ver­za­digd vet krijg je een ho­ger per­cen­ta­ge es­sen­ti­ë­le voe­dings­stof­fen, dus ge­niet er af en toe eens van.

Wit­vlees

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.