SQUAT

Muscle & Fitness - - Boost Je Bankdrukken -

Stel een squa­trek of kooi in. Laat de hal­ter op je tra­pe­zi­us rus­ten en pak hem zo breed vast dat het com­for­ta­bel is voor je. Trek je schou­der­bla­den naar el­kaar toe. Stap naar ach­ter en ga met je voe­ten schou­der­breed uit el­kaar staan. Laat je te­nen een beet­je naar bui­ten wij­zen. Haal diep adem, breng dan je heu­pen naar ach­te­ren en buig je knie­ën om je li­chaam zo­ver te la­ten zak­ken als mo­ge­lijk is zon­der de na­tuur­lij­ke boog in je on­der­rug te ver­lie­zen. Richt je knie­ën naar bui­ten als je zakt. Om weer om­hoog te ko­men, duw je je heu­pen naar vo­ren. Blijf je knie­ën naar bui­ten ge­richt hou­den ter­wijl je recht­op komt. Ver­hoog el­ke set het ge­wicht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.