GOEDEMORGEN

Muscle & Fitness - - Boost Je Bankdrukken -

Be­reid je voor zo­als je deed bij de squat. Span je buik­spie­ren en trek je heu­pen zo­ver mo­ge­lijk naar ach­te­ren. Buig heel licht je knie­ën en laat dan je bo­ven­li­chaam zo­ver mo­ge­lijk voor­over zak­ken zon­der de na­tuur­lij­ke boog in je on­der­rug te ver­lie­zen. Span je bil­len en druk je heu­pen naar vo­ren om weer te­rug te ko­men in de start­po­si­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.