DEAD­LIFT

Muscle & Fitness - - Boost Je Bankdrukken -

Ga met je voe­ten on­ge­veer heup­breed uit el­kaar staan. Duw je heu­pen naar ach­te­ren en buig je knie­ën om om­laag te rei­ken en de hal­ter te pak­ken zo­dat je han­den net bui­ten je knie­ën zijn. Houd je on­der­rug in zijn na­tuur­lij­ke boog, duw je hak­ken in de vloer en trek de stang om­hoog langs je sche­nen tot­dat je recht­op staat met je heu­pen vol­le­dig ge­strekt en de hal­ter voor je dij­en. Ver­hoog el­ke set het ge­wicht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.