BOKSEN EN FILM

Muscle & Fitness - - Rocky @40 -

heb­ben een band sinds het ein­de van de 19e eeuw. Maar pas sinds 26 no­vem­ber 1976, toen Rocky in de bios­co­pen kwam, heb­ben de sport en het wit­te doek een hu­we­lijk waar­uit een apart gen­re ont­stond in Hol­ly­wood.

In de 40 jaar daar­na do­mi­neer­den boks­films de kas­sa’s: Ra­ging Bull, When We We­re Kings, Ali, The Hur­ri­ca­ne, Mil­li­on Dol­lar Ba­by, Cin­de­rel­la Man, The Figh­ter en Sout­h­paw en, na­tuur­lijk, de vol­gen­de zes Roc­ky­films en Creed.

Rocky’s com­bi­na­tie van sport, vech­ten, ar­bei­ders­le­ven en un­der­dog­ver­haal­lij­nen trok­ken een pu­bliek dat in een emo­ti­o­ne­le (tot tra­nen toe) acht­baan kwam en zich ver­bon­den voel­de met het stoe­re-jon­gens-ka­rak­ter dat na­ï­vi­teit en kwets­baar­heid uit­straalt. Als je toen, en nu, naar Rocky kijkt, voel je nog steeds met hem mee. Mic­key, die denkt dat Rocky het ta­lent heeft om een goe­de vech­ter te wor­den, be­spot hem om­dat hij een schooi­er is die werkt voor een twee­de­rangs boef­je. Adri­an blijft Rocky’s een­zij­di­ge lief­de af­wij­zen en Pau­lies al­co­ho­lis­me leidt er bij­na toe dat Rocky ge­sla­gen wordt met een honk­bal­knup­pel.

Rocky’s in­vloed was gi­gan­tisch. Of je nu een boks­fan bent of niet, ie­de­re keer dat je die trom­pet­ten hoort schal­len tij­dens Bill Con­ti’s ‘Gon­na Fly Now’ krijg je de nei­ging om je meest uit­ge­zak­te sport­kle­ren aan te trek­ken, een paar rau­we ei­e­ren te drin­ken en een paar trap­pen op te ren­nen. Je voelt je ge­dwon­gen een paar hin­der­nis­sen te ne­men, een paar cri­ti­cas­ters bij de oren te pak­ken en je­zelf te

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.