DE TRAP­PEN OP

Muscle & Fitness - - Rocky @40 -

“Hard­lo­pen is on­ge­loof­lijk be­lang­rijk,” zegt For­tu­ne. “Veel men­sen be­we­ren dat je het niet no­dig hebt, maar dat is be­la­che­lijk. Je hebt het no­dig om ge­wicht te ver­lie­zen, zo­dat je be­nen het 12 tot 15 ron­den vol kun­nen hou­den. Als je zwak­ke be­nen hebt en geen con­di­tie, kun je het wel schud­den.”

For­tu­ne zegt dat hoe­veel je moet hard­lo­pen wordt be­paald door de om­vang van de bok­ser en de duur van het ge­plan­de ge­vecht, of an­der evenement, waar­bij je ie­de­re keer dat je loopt de af­stand in min­der tijd af­legt. “Als je 12 ron­des moet vech­ten, ga je 47 mi­nu­ten hard­lo­pen – dat zijn 12 ron­des van drie mi­nu­ten en 11 pau­zes van 1 mi­nuut.”

Hij is voor­zich­tig met het ad­vies van som­mi­ge boks­coa­ches om el­ke dag 10-15 km te gaan hard­lo­pen, om­dat hij denkt dat je dan de kans loopt dat je op­brandt. Ten­zij je na­tuur­lijk de Ita­li­an Stal­li­on bent. Som­mi­gen schat­ten dat Rocky een ‘lich­te’ 50 km ging hard­lo­pen in deel 2, waar­schijn­lijk een week voor het ge­vecht. “Hij is Rocky,” zegt For­tu­ne met een grijns. “Waar­om niet?”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.