PLYOMETRISCH OP­DRUK­KEN

Muscle & Fitness - - Rocky @40 -

Rocky gaat van­uit zijn in­druk­wek­ken­de se­rie een­han­dig op­druk­ken door naar plyometrisch, klap­pen­de op­druk­ken. Plyo’s, zegt For­tu­ne, zijn es­sen­ti­eel voor el­ke at­leet. “Rocky doet ze in de film, om­dat be­we­zen is dat ze goed zijn. Het draait he­le­maal om ex­plo­si­vi­teit en snel­heid.”

Plyometrisch op­druk­ken ont­wik­kelt je ver­mo­gen om ex­plo­sie­ve kracht te pro­du­ce­ren en richt zich spe­ci­fiek op de snel sa­men­trek­ken­de ve­zels in je borst, je voor­ste schou­der­kop­pen en triceps. For­tu­ne stelt voor om te be­gin­nen met de ba­sis van plyometrisch op­druk­ken – ge­woon je han­den van de grond krij­gen – en dan door te gaan naar meer ge­com­pli­ceer­de ver­sies om de moei­lijk­heids­graad op te voe­ren. “Ik laat mijn bok­ser drie keer per week plyometrisch op­druk­ken,” zegt hij. “De­ze spie­ren zijn klei­ner, dus heb­ben ze een klei­ner ge­heu­gen. Voor een vol­le­di­ge trai­ning plyometrisch op­druk­ken, moet je zo’n drie tot vier oe­fe­nin­gen doen met twee sets van on­ge­veer 10 her­ha­lin­gen per oe­fe­ning.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.